เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัด "กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564"

                 โดยมีท่านผู้อำนวยการปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูมอบของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันตรุษจีน

                                 

                   

 

                   

 

 

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนจัดสอนวิชาเตรียมสอบ TOPIK

สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ประจำปี 2020 โดยผลการแข่งขัน  มีดังนี้     

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

          23 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส

โดยมีท่านผู้อำนวยการปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพร

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูมอบของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันคริสต์มาส

           

           

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ "ค้นฟ้าคว้าดาว" 希望之星 ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพีริญา วงธนานุกิตย์ ชั้นม.3/8 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน

     

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวภัทรทิรา ทองน้อย ชั้นม.5/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1