เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

งานประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563

เอเอฟเอสเขตฉะเชิงเทราส่งตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2563

จัดโดยมูลนิธิเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563