หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

 

                                          

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 เข้าร่วมการแข่งขันท่องกลอนภาษาจีน ชื่อบทกลอน “一带一路” 谱写时代繁荣美丽 


          โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่10 ประจำปี 2563 หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”

1. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชูจันทร์ 
2. นางสาวกาญจนา แตงอ่อน 
3. นางสาวณัฐธิดา ยังให้ผล 

https://www.youtube.com/watch?v=PBxFhG3TqgQ&feature=emb_logo