หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้ (Oxford Online Placement Test)

ณ โรงเรียนดัดดรุณี ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563