หน้าแรก

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กำหนดจัด "กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564"

                 โดยมีท่านผู้อำนวยการปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมและอวยพร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูมอบของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันตรุษจีน