เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดัดดรุณี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและความรู้ (Oxford Online Placement Test)

ณ โรงเรียนดัดดรุณี ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

 

                                          

            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 เข้าร่วมการแข่งขันท่องกลอนภาษาจีน ชื่อบทกลอน “一带一路” 谱写时代繁荣美丽 

เขียนโดย ภาษาต่างประเทศ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนดัดดรุณี

จัดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา