หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

 

       สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภานักเรียนโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ที่ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเเละกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ห้องประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนดัดดรุณี