หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมยุวสภาฯจิตอาสาเปิดโลกกว้างด้วยการแบ่งปันปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข(เรืองวัฒนาคม) ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา