หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

 

สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในการเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์จำลอง-จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี