หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดัดดรุณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ จำลอง-จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและกัลยาณมิตรที่ดีของทั้งสองโรงเรียน การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนก็ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสภานักเรียน เพื่อจะได้มีการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันเเละกัน 💕