หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนดัดดรุณีเข้าร่วมโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมการเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 ธันวา กลับบ้าน ใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” บริเวณหน้าศาลาไทย (จัตุรมุข) อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา