หน้าแรก

เขียนโดย สังคมศึกษา

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนดัดดรุณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ใน
โอกาสเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนดัดดรุณี “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ” การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์จำลอง-จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี