เขียนโดย สังคมศึกษา

 

สภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในการเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมสภานักเรียน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของสภานักเรียนร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์จำลอง-จำเริญ แม่นธนู โรงเรียนดัดดรุณี

เขียนโดย สังคมศึกษา

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมยุวสภาฯจิตอาสาเปิดโลกกว้างด้วยการแบ่งปันปีที่ 2 ณ โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข(เรืองวัฒนาคม) ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา