หน้าแรก

เขียนโดย ศิลปะ

 

       การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับมูลนิธิลิปตพัลลภ ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บ้านเลขที่ 9/49 หมู่ 2 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภายในสนามกอล์ฟ บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ) เพื่อส่งเสริมค่านิยม ศักยภาพ ทักษะองค์ความรู้ด้านดนตรีไทยของนักเรียน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทย ในการนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนดัดดรุณีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีไทย ควบคุมโดยครูกอบลาภ จันมุณี นายนัฐวุฒิ สืบสุข และนายศิวา กองเกิด

     ผลการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2564
       โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
          1. วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล 6,000 บาท
          2. วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ได้รับถ้วยรางวัลรองขนะเลิศอันดับที่ 1 และเงินรางวัล 6,000 บาท