เขียนโดย งานบุคคล

นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล และคณะครู โรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

 

 

 

ภาพโดยนายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์

เขียนโดย งานบุคคล

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

ภาพโดยนายวิชัย สีไส

เขียนโดย งานบุคคล

 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนดัดดรุณี

 

 

ภาพโดยนายวิชัย สีไส

 

 

เขียนโดย งานบุคคล

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการ คณะครู

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563