เขียนโดย งานบุคคล

 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางอรอนงค์ มีพึ่ง ครูโรงเรียนดัดดรุณี พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดกลางบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เขียนโดย งานบุคคล

 

 วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนดัดดรุณีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เขียนโดย งานบุคคลวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนดัดดรุณีจัดกิจกรรม "วันเกียรติยศ 106 ปี ดัดดรุณี : เกียรติคุณคนดี" เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี โดยมีนายวรพจน์ สิงหราช เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัลและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของโรงเรียน

 


 

เขียนโดย งานบุคคล

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี พร้อมด้วยนางอรอนงค์ มีพึ่ง ครูโรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรผู้พัฒนาสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี และมอบเกียรติบัตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 ให้แก่ นางอรอนงค์ มีพึ่ง ครูโรงเรียนดัดดรุณี โดยมีนายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็นผู้มอบ

 

 

ภาพโดยนางอรอนงค์ มีพึ่ง