เขียนโดย งานบุคคล

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการ คณะครู

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

เขียนโดย งานบุคคล

     พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เขียนโดย งานบุคคล

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนดัดดรุณีออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดจัดงานลอยกระทงในคืนวันที่ 31 ต.ค. 2563