หน้าแรก

เขียนโดย งานบุคคล

     พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนดัดดรุณีร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563         ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา