หน้าแรก

เขียนโดย งานบุคคล

 

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นางปนัดดา มักสัมพันธุ์พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนดัดดรุณี

 

 

ภาพโดยนายวิชัย สีไส