หน้าแรก

เขียนโดย งานบุคคล

นางปนัดดา มักสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี นางสาวดาวเรือง ศรีหทัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคล และคณะครู โรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

 

 

 

ภาพโดยนายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์