หน้าแรก

เขียนโดย งานบุคคลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนดัดดรุณีออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19)

ภาพโดยครูอรอนงค์ มีพึ่ง