เขียนโดย งานบุคคล

     พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

เขียนโดย งานบุคคล

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนดัดดรุณีออกตรวจความเรียบร้อยบริเวณจุดจัดงานลอยกระทงในคืนวันที่ 31 ต.ค. 2563