เขียนโดย งานทั่วไป

          วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมขบวนแห่ เพื่อนมัสการและขอพรจากองค์พระพุทธโสธร เป็นประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรประจำปีจ.ฉะเชิงเทรา หรืองานกลางเดือน 12 ซึ่งมีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

เขียนโดย งานทั่วไป

                 กิจกรรม การจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดจำหน่วย                          ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563