หน้าแรก

เขียนโดย งานทั่วไป

                 กิจกรรม การจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ของระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการจัดจำหน่วย                          ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563

วัดโสธรวราราม