หน้าแรก

เขียนโดย งานทั่วไป

          วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนดัดดรุณี เข้าร่วมขบวนแห่ เพื่อนมัสการและขอพรจากองค์พระพุทธโสธร เป็นประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรประจำปีจ.ฉะเชิงเทรา หรืองานกลางเดือน 12 ซึ่งมีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

เป็นปีที่ 130 แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้มีการจัดขบวนล้วนต่างตั้งใจ ตกแต่งประดับริ้วขบวน และแต่งกายอย่างสวยงามมาเข้าร่วม ประกอบบารมีขององค์หลวงพ่อให้เกิดความยิ่งมากขึ้น ถึงเกือบ 30 ริ้วขบวน โดยในแต่ละขบวนต่างมีการแสดงประจำ หรือมีการประดับตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อบ่งชี้และเล่าเรื่องถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน รวมถึงการประกอบอาชีพการงานอย่างหลากหลายและมีความสวยงาม