เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
       วันที่ 25 กุมภาพันธื 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดัดดรุณี ขอชื่นชมลูกเสือทำความดี (เนตรนารีเหล่าสมุทร) ด.ญ.ปริยาภรณ์ ซุ่นเจริญ ม.2/2 มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่วนร่วม เนื่องจากติดตามพ่อที่เป็นิอาสากู้ภัยไปช่วยพยาบาลเบื้องต้นก่อนรถพยาบาลมาถึง  เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดยนักเรียนผ่านการอบรมและการฝึกมาแล้ว) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเพจชุมชนท้องถิ่นแปดริ้วชื่นชมการกระทำความดีในครั้งนี้ 
ขอขออบคุณข้อมูล : เพจเรารักษ์แปดริ้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดัดดรุณี ดำเนินการจัดพิธีการประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  และพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2563 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 817ิ คน ณ ห้องน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมด้วยเนตรนารีเหล่าสมุทร ร่วมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย  จำนวน 40 คน 

ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา