เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ/เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนดัดดรุณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563                                                              ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563