หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 11-13 กันยายน 2563  (ไม่พักค้าง) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนกาญจนาภิเษก ฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา