หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนารีและยุวกาชชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียน​ดัดดรุณี​ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด​ฉะเชิงเทรา