หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563                                                              ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563