หน้าแรก

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมด้วยเนตรนารีเหล่าสมุทร ร่วมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย  จำนวน 40 คน 

ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดฉะเชิงเทรา