เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมค่ายลูกเสือ/เนตรนารีและยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนดัดดรุณี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนงนุช พัทยา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563                                                              ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

เขียนโดย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเนตรนารีและยุวกาชชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2             

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียน​ดัดดรุณี​ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด​ฉะเชิงเทรา