เพลงประจำโรงเรียน

 มาร์ชดัดดรุณี

         คำร้อง - ทำนอง
       อาจารย์ประยุทธ เรื่องสวัสดิ์
           พลิ้ว พลิ้ว ธงชัยที่มีเกียรติอยู่
โบกสะบัดเฟื่องในไทธาตรี
           งามน้ำใจใฝ่ศึกษากล้าฉกาจ
แม้นผู้ใดใครหาญมาราญเรา
           ขอองค์พระไตรรัตน์อันจรัสหล้า
ขอเดชพระพุทธโสธร
           ขอเราร่วมใจกันสมานสมัคร
ขอไกลโศกขอจงสุขสวัสดี
น้ำเงินชมพูงามเด่นเป็นศักดิ์ศรี
“ดัดดรุณี” ล้ำหน้าใครในฉะเชิงเทรา
ทั้งมรรยาทก็เลอเลิศเฉิดเฉลา
เรารวมเข้าเป็นหมู่สู้จนมรณ์
ไท้เทวามาร่วมสโมสร
ประสาทพรให้พวกเราชาวดัดดรุณี
ให้เกียรติศักดิ์เกริกไกรไปทุกที่
ดัดดรุณีมีแต่ชัย  ชัย ชโย

 

 

 

comments